• 1Intro.PNG
  • 2Intro.PNG
  • bala1.jpg
  • bala2.jpg

 

 Baba:

"Życie ludzkie jest już samo z siebie trudne i smutne. Zaczyna się od tego, że płacząc, krzycząc i wierzgając przychodzicie na świat. Następnie trudności ciągną się dalej. Przebijacie się mniej lub bardziej uciążliwie przez życie. Dlatego starajcie się nie brać życia zbyt poważnie. Nie przejmujcie się, bądźcie weseli. Nie trzeba być poważnym, aby skoczyć w górę i złapać muchę. To jest obrazowe przedstawienie naszego życia i znaczy: przyjmujcie życie łatwo, możecie przy tym być rozbawieni, jowialni, zadowoleni i pogodni.
Człowiek zawsze poszukuje szczęścia. Chce oglądać piękne rzeczy, słuchać przyjemnych rzeczy, dobrze jeść i bawić się z radością. Życzy sobie mieć dobrych przyjaciół i dobrą przyszłość, bo chce być szczęśliwy. Tak to ludzkie dążenie, zawsze skierowane jest na życie w szczęściu. Szczęście i Bóg są jednym i tym samym. Szczęście zawsze czeka ukryte, na to, aby wam pomóc, ale musicie być gotowi, aby je przyjąć. Bóg jest gotów dać wam niebo – wy musicie je tylko przyjąć.

Wszelkie szczęście i wszelkie radości tego świata przemijają, nic nie jest trwałe. Możecie to codziennie na sobie sprawdzić. Nawet to szczęście, które znajdujecie w interpersonalnych relacjach jest krótkotrwałe i co się z tym wiąże tymczasowe i nie stałe.

Jednak istnieje szczęście, które jest nieprzemijające i bezustanne. Najsłodsza jest ta niekończąca się Boska błogość. Bóg jest najwyższą błogością i radością. Dlatego ciągle was nauczamBądźcie szczęśliwi, sprawiajcie, aby inni byli szczęśliwi i osiągnijcie Mnie szczęśliwi. Bądźcie szczęśliwi! Oznacza, nie martwcie się! Jestem ciągle tutaj dla was. Poprzez Moje błogosławieństwo w odpowiednim czasie zostanie wam przydzielone to, co się wam należy. Bóg wie, kiedy ma wam coś dać. Człowiek ma wszelkie powody, aby być Mu zawsze wdzięczny! Ponieważ cokolwiek mu się przytrafi, cokolwiek on posiada, otrzymał to od Boga. Bóg daje mu powietrze do oddychania. On zezwala jego żywności rosnąć, On zsyła mu współtowarzyszy, których potrzebuje dla swojego rozwoju i wszystkie inne warunki, których mu potrzeba. Zadowolenie i skromność sprawiają, że Bóg rozlewa Jego miłosierdzie i Jego błogosławieństwo na ludzi, aby w końcu udało im się osiągnąć Boga.

Bądźcie więc zadowoleni i wdzięczni. Rozkoszujcie się tym krótkotrwałym momentalnym szczęściem i próbujcie dążyć do wiecznego szczęścia. Ja nie mówię: wyrzekaj się i cierp dla Boga tak jak uczyli starożytni prorocy i inkarnacje. Ja polecam wam nawet: żyjcie szczęśliwie, pełnią radości i korzystajcie z waszego życia!

Jedynym warunkiem jest: nie zapominajcie o Bogu. Czy zatem wierzycie w Boga, czy nie - Bóg istnieje. Bóg jest faktem. Bóg przychodzi na ziemię, aby swą sobie narzuconą misję wypełnić. Niektórzy Go rozpoznają, inni znowu nie. Bogu nie przeszkadza to czy ludzie Go rozpoznają czy nie. Czy chcecie się z Nim zjednoczyć czy nie – Boga to nie dotyka. Bóg nie czerpie z tego żadnych korzyści. Dla Niego wszystko jest takie same. Zyski lub straty osiągacie wyłącznie wy. Dopóki nie osiągniecie Boskiej świadomości, gra życia jawi się wam, jako rzeczywistość.

Została osiągnięta Boska świadomość, widzicie, że wszystko jest tylko przedstawieniem, jak w teatrze, nic nie dzieje się naprawdę. Nie ma trwałego szczęścia na ziemi. Wszystko jest uwarunkowane i nietrwałe.

Dlatego mądrze jest dążyć wyłączne do stopienia się z Bogiem. Przyszedłeś nagi i z pustymi rękoma na tą ziemię. I nago i tylko z pustymi rękoma opuścisz ją znowu. Twój dom, twój majątek, twoi krewni, wszystko zostaje. Jedyne dobra, które możesz ze sobą zabrać, są to dobra duchowe. Są to wszystkie te dobre rzeczy, które całkiem bezinteresownie zrobiłeś dla innych, jak na przykład pomoc, której udzieliłeś potrzebującym oraz dobre czyny, które dokonałeś dla Boga lub w Jego imieniu. Ponieważ Bóg jest wszechobecny i wszystko przenikający, służba dla drugiej osoby osiąga Najwyższego.

Dlatego uczcie się być uprzejmymi, zdolni do poświęceń i pomocni dla innych! Boskie błogosławieństwo przychodzi, gdy uszczęśliwiamy innych. Jeżeli zarobimy pieniądze naszą pracą , powinniśmy część z nich przekazać na dobre cele. Nawet, jeśli jest to tylko pięć euro, które mamy w kieszeni, pięćdziesiąt centów możemy podarować komuś, kto ich bardziej potrzebuje. Podział nie dotyczy wyłącznie materialnych dóbr. Musimy być hojnymi w życiu. Być hojnym, być wolnym i wyzwolenie są w ścisłym związku ze sobą. Służcie ludziom lub służcie Bogu, wtedy wasze życie nabiera prawdziwego sensu.

Większość ludzi myśli tylko o następujących rzeczach: Jak mogę najlepiej żyć? Jak mogę się najlepiej odżywiać? Czego się najlepiej napić? Jak  się najlepiej wyśpię? Jak najlepiej mogę zarobić pieniądze? Jak mogę się najlepiej zabawić? Jak otrzymam najlepszy seks? Jaki jest najlepszy film, który mogę sobie zobaczyć? Jak znajdę najlepszego partnera?...

Tylko o dwóch następujących rzeczach myślą mało lub w ogóle: Jak służyć Bogu i ludziom najlepiej? Jak myśleć najlepiej o Bogu? Kto o tych dwóch pytaniach snuje refleksje, tego życie stanie się najlepszym życiem i otrzyma on najlepsze błogosławieństwo Boże. Bóg jest obecny we wnętrzu każdego jednego. Gdybyście wiedzieli, kim wy jesteście naprawdę, nigdy nie zrobilibyście sobie ani innym krzywdy."