• 1Intro.PNG
  • 2Intro.PNG
  • bala1.jpg
  • bala2.jpg

 

"Bądźcie szczęśliwi,

 

 sprawiajcie, aby inni byli szczęśliwi

 

 i osiągnijcie Mnie szczęśliwi !"

 

 

 

 

"Bądźcie szczęśliwi…”

znaczy: " Bądźcie zadowoleni! Zadowolenie jest równoznaczne z Oświeceniem."

 

„…sprawiajcie, aby inni byli szczęśliwi…”

znaczy:  "Służcie wszystkim! Służba na rzecz bliźnich jest porównywalna z Mądrością."

 

„…i osiągnijcie Mnie szczęśliwi !”

znaczy:  "Jeżeli wszyscy jednocześnie ze sobą jesteście szczęśliwi, Bóg radośnie przyjmie was

z otwartymi ramionami, a to jest wtedy Jedność oraz Stopienie się z Bogiem."


 

„Jeżeli będziecie tych trzech punktów przestrzegać, doprowadzi was to niechybnie do Wyzwolenia.”