• 1Intro.PNG
  • 2Intro.PNG
  • bala1.jpg
  • bala2.jpg

 

Informacje ogólne

 

Teksty Sri Balasai Baby znajdujące się na stronie  www.balasaibaba.pl  pochodzą z książki: „..Mitten ins Herz... Begegnungen mit Gott… Gescichten”  ISBN: 978-3-940140-17-3 wydanej przez: Andrea Meixner-Vossbeck w wydawnictwie: DCS GmbH Balasai-Verlagshaus    www.sribalasaibaba.at    i zostały użyte za zgodą wydawcy.

 

Przy tworzeniu planera podróży korzystano również z informacji zawartych w Broszurce wydanej   przez   wydawnictwo DCS GmbH Balasai-Verlagshaus www.sribalasaibaba.at

 

Teksty znajdujące się na stronie www.balasaibaba.pl pochodzą z książek, broszur, artykułów oraz innych witryn internetowych niemiecko i angielskojęzycznych. Zostały one przetłumaczone na język polski przez administratorów strony.

 

 

Warunki Strony 

 

Osoby odwiedzające naszą stronę zobowiązane są przestrzegać niżej podanych warunków. Dlatego przed podjęciem dalszych działań prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi warunkami, w których określenie "ta strona internetowa" oznacza stronę:  www.balasaibaba.pl

 

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Ta strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, które wprowadzono w celu uzyskania pomocy w szybkim i łatwym odszukiwaniu odpowiednich stron,  interesujących odwiedzającego. Tylko odwiedzający podejmuje decyzję o przydatności informacji  udostępnianych poprzez takie strony. My nie ponosimy odpowiedzialności za właścicieli i administratorów takich stron, ani za towary lub usługi przez nich dostarczane, ani też za treść ich stron, a także nie udzielamy i nie zawieramy żadnych warunków, gwarancji lub nie składamy innych oświadczeń, ani też nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności za takie strony (w tym odpowiedzialności w związku z ewentualnym roszczeniem w zakresie treści takiej zewnętrznej strony. W przypadku, gdy narusza ona prawa do jakiejkolwiek własności intelektualnej osób trzecich).

Wszystkie informacje lub wskazówki przekazywane poprzez taką stronę internetową mają charakter ogólny i nie należy się na nich opierać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. My dołożyliśmy starań, aby informacje przekazywane za pośrednictwem tej strony były poprawne w momencie ich uwzględniania na stronie, ale nie udzielamy żadnych gwarancji w zakresie ich dokładności. Nie odpowiadamy za podejmowanie działań w oparciu o takie informacje lub wskazówki lub za straty i szkody poniesione przez odwiedzającego stronę w wyniku podjętych działań.

 

Warunki

Niniejsza strona internetowa zawiera materiał obejmujący tekst, zdjęcia i inne obrazy, oprogramowanie i dźwięk, które podlegają ochronie w zakresie praw autorskich i/lub praw do własności intelektualnej. Wszystkie prawa autorskie i do własności intelektualnej w zakresie takiego materiału stanowią własność osób trzecich.

 

Odwiedzającemu nie wolno

 Rozprowadzać (w tym rozprowadzać kopii), nadawać, zmieniać lub ingerować w jakikolwiek sposób, albo wykorzystywać inaczej materiał zawarty na stronie za wyjątkiem dopuszczalnych sytuacji wymienionych wyżej. Ograniczenia te dotyczą wszystkich zamieszczonych na stronie materiałów lub ich części,  innych informacji o własności intelektualnej znajdujących się w materiale oryginalnym z jakiegokolwiek materiału skopiowanego lub wydrukowanego ze strony

URL strony (stron), z których proponowany jest link do strony

 URL strony (stron), na tej stronie, z której proponowany jest link

 w celu podjęcia przez nas decyzji co do ewentualnej zgody.

 

Zmiany warunków

Tylko my możemy dokonywać zmian warunków w podanej wyżej klauzuli w jakimkolwiek czasie. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację obowiązujących warunków oraz klauzuli zrzeczenia się odpowiedzialności. Należy je za każdym razem sprawdzać podczas odwiedzania tej stronty.

 

Ochrona danych

Dane osobowe przekazane nam poprzez stronę internetową zostaną wykorzystane wyłącznie zgodnie z zasadami naszej polityki prywatności. Przed wejściem na naszą stronę proszę zapoznać się z jej zasadami. Przekazując swoje dane osobowe odwiedzający wyraża zgodę na przestrzeganie naszych zasad prywatności danych osobowych.

 

Zażalenia

W razie zapytań lub zażaleń dotyczących tej strony internetowej proszę skontaktować się z administratorem strony Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prawo mające zastosowanie

Niniejsze warunki podlegają interpretacji zgodnie z polskim prawem, zaś w przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego w związku z tymi warunkami lub sporu w związku z funkcjonowaniem strony internetowej o charakterze zarówno kontraktowym lub deliktowym lub innym właściwymi do rozstrzygania takiego sporu będą sądy w Polsce posiadające w tym zakresie niewyłączną jurysdykcję.