• 1Intro.PNG
  • 2Intro.PNG
  • bala1.jpg
  • bala2.jpg

 

AVATAR SRI BALASAI BABA

Avatar Wikipedia

 

Bhagwan (zaszczytny tytuł w znaczeniu „Jego Świętobliwość”) Sri Balasai Baba (założyciel Balasai Central Trust) podobnie jak Dalai Lama w Tybetańskim Buddyzmie lub Papież w Chrześcijaństwie, uznawany jest w Indiach w Hinduizmie, jako najwyższa instancja duchowa na ziemi. Sri Balasai Baba urodził się 14. Stycznia 1960 roku, jako syn Bramina (kasta kapłanów) w Karnoolu, w małym miasteczku na południu Indii. Jego narodziny zostały zapowiedziane przez wielkiego indyjskiego świętego Sri Ramana Maharshi.

 

Wszyscy ludzie, którym udało się przebywać blisko Balasai Baby, byli zachwyceni Jego osobowością, Jego ciepłą emanacją i wyjątkowym humorem. Będąc z Nim razem zauważa się, że jak Gautama Budda pokazuje drogę do wewnętrznego spokoju w każdej chwili i we wszystkich sytuacjach. Jak Jezus, mówi do nas abyśmy rozwijali bezwarunkową i uniwersalną miłość, "Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego". Jak Lord Rama, odnosi się do drogi sprawiedliwości (Dharma) poprzez wspieranie ludzi w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz ochrony cnotliwych i uczciwych. Właściwości Sri Kriszny są wyrażone w Jego zabawach, troskliwym obejściu z ludźmi i Jego wielu cudownych aktach.

 

W wieku 18 lat Balasai Baba zbudował swój pierwszy Ashram w Karnoolu, gdzie rozpoczął nauczanie i dawanie Darshanu.

 

Sri Balasai Baba nie posiada żadnej własności osobistej. Prowadził proste i przykładne życie poświęcone służbie dla ludzi.

Sri Balasai Baba opuścił swoje ciało 20 listopada 2018 roku.